Sprawy cywilne i gospodarczeRodzaj spraw kwalifikujących się do mediacji zdeterminowany jest celem procesu mediacyjnego jakim jest osiągnięcie
porozumienia potwierdzonego umową nazywaną ugodą. Każda sprawa posiadająca zdatność ugodową będzie
nadawała się do bycia przedmiotem mediacji. Do spraw tych trzeba zaliczyć:
- spory wymagające szybkiego rozwiązania
- spory wynikające z umów długoterminowych,
- spory wynikające ze stosunków pracowniczych,
- spory wynikające z realizacji umów budowlanych i stosunków na rynku nieruchomości (zarządzania nieruchomością,  najmu),
- spory dotyczące czynów niedozwolonych (wykorzystanie znaku towarowego, marki, nazwy, przeciwdziałania dobrej opinii)
- sprawy zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego,
- istotne sprawy rodzinne lub zaspokajania jej potrzeb,
- sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem i opieki w okresie po rozwodzie. 

sprawy cywilne

Sprawy cywilne są sprawami ze stosunków regulowanych w szczególności:

 - kodeksem cywilnym,
 - kodeksem rodzinnym i opiekuńczym,
 - kodeksu pracy,
 - ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

sprawy gospodarcze

Sprawami gospodarczymi są sprawy w szczególności:
  1. ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  2. ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń,
  3. z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych,
  4. z umów leasingu,
  5. przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy,
  6. między organami przedsiębiorstwa państwowego.