Przygotowanie do mediacji


Mediacja jest trudną rozmową do której trzeba się przygotować. Decydując się na udział w spotkaniach mediacyjnych, Strony sporu podejmują się podjęcia wzajemnej komunikacji w relacji, która w związku z trudnościami komunikacyjnymi wynikającymi zwykle z innych źródeł niż interpersonalne, narażona jest na destruktywne wpływy na stosunki międzyludzkie. Powstały spór pogłębiają emocje, które prowadzą do zaburzeń komunikacji w postaci używanego słownictwa, zniekształcenia precyzyjności przekazu, braku zaufania, niepożądanej behawiorystki. Jednocześnie strony sporu posiadają dla siebie charakterystyczny poziom umiejętności komunikacyjnych oraz działania w warunkach stresu. Umiejętności komunikacyjne są podstawą efektywnego porozumiewania się, dlatego dla osiągnięcia podczas rozmów mediacyjnych konstruktywnej konwersacji, rozmówcy powinni podjąć przygotowania do mediacji, które umacniają, usprawniają i podwyższają umiejętności niezbędne dla zawarcia ugody. Tymczasem mediacja, dla ludzi, którzy decydują się na udział w niej, jest nowym doświadczeniem. Przychodzą na spotkanie mediacyjne, oczekując propozycji ze strony mediatora. Rozpoczynając rozmowy, posiadają stanowiska w sprawie. Jednak aby zacząć rozmowy, które będą otwierać porozumienie, trzeba się przygotować. Przygotowanie do rozmów mediacyjnych podwyższa poziom pewności siebie, konkretyzuje wizję mediacji strony, przygotowuje argumenty, podwyższa zdolność zrozumiałego i jednoznacznego wyrażania się. Jednocześnie przygotowanie się do rozmów mediacyjnych zapewnia podwyższenie zabezpieczenia swoich własnych interesów poprzez uprzednie zdefiniowanie wszystkich swoich potrzeb i sposobów zaspokojenia ich oraz zwiększenie zdolności słuchania ze zrozumieniem drugiej strony. Strona, która przygotowuje się do mediacji posiada większą zdolność przesunięcia centrum uwagi z drugiej strony sporu na rozwiązanie problemu, który jest źródłem tego sporu i szukania optymalnego satysfakcjonującego wyniku w najwyższym możliwym stopniu.
 Jak przygotować się do mediacji?

Zdefiniować swoje potrzeby i interesy. Uszeregować potrzeby według priorytetów.
Określić sposoby i poziomy ich zaspokojenia:
aspiracji tj. maksimum,
zadawalający tj. rozsądny,
oporu, tj. brzegowy, najgorszy ale nadal satysfakcjonujący.
Ustalenie poziomu brzegowego jest czynnikiem poznawczym,
który ma stanowić alert ostrzegawczy,
i nie zamykać rozmów na nowe rozwiązania.
Ustal swoją BATNĘ tj. najlepszą alternatywę porozumienia.

Przemyśl perspektywę drugiej strony.
Znajdź możliwości korzystne dla obu stron.
Zdefiniuj cele negocjacji obu stron: konkretne, optymistyczne, osiągalne.
Poszukaj przestrzeni wspólnych, gdzie możliwe jest porozumienie.
Poszukaj rozwiązań typu win-win.
Przeanalizuj warianty sytuacji.
Ustal punkty, w których możesz ustąpić.
Dowiedz się jak najwięcej o ludziach, którzy usiądą po drugiej stronie stołu negocjacyjnego.

Nie sposób udzielić uniwersalnych rad prowadzenia negocjacji, które zawsze gwarantowałyby powodzenie.Jednak:
kieruj się zasadą wzajemności,
pamiętaj o umocowaniu i zasięgu kompetencji decyzyjnych,
szukaj w pojawiających się trudnościach szans,
buduj zaufanie,
nie przyjmuj pierwszej oferty > przecież to są negocjacje,
ustępuj mądrze > nie w sprawach ważnych,
ale wtedy kiedy nie obniżysz całkowitej satysfakcji z wyniku negocjacji,
zanim ustąpisz, pytaj co otrzymasz w zamian,
jeżeli ustąpisz dbaj aby ustępstwo było doceniane,
aktywnie słuchaj,
wzmacniaj swoją BATNĘ i utrzymuj w tajemnicy aby nie była wykorzystana przez drugą stronę do zredukowania przestrzeni negocjacji.

Jeżeli 

potrzebujesz pomocy w przygotowaniu się do mediacji,

Ważne:
  • Potrzeby
  • BATNA
  • Poziomy zaspokojenia potrzeb
  • Warianty negocjacji
  • Ustępstwa
  • Rozwiązania win-win