Pomogę Tobie. W tym celu, proszę, wyślij do mnie wiadomość o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych poprzez kliknięcie "Zgadzam się".

Administratorem danych osobowych  rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej Mediator Anna Kiełsa, www.mediatorwip.pl, jest Anna Kiełsa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Kiełsa, dalej zwaną "Mediator Anna Kiełsa". 
Mediator Anna Kiełsa  przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym "RODO").
Podanie danych osobowych Mediator Annie Kiełsa jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych osobowych przez Mediator Anna Kiełsa jest warunkiem koniecznym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby lub Postanowienia Sądu w celu przeprowadzenia mediacji (6 ust 1 lit. b RODO). Brak danych osobowych, wykluczy wykonanie mediacji.
Szczegółowe informacje na temat ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Mediator Anna Kiełsa znajdziesz w Polityce prywatności, którą akceptujesz decydując się na korzystanie z tej strony, dlatego chciałabym Ciebie poprosić o zapoznanie się z jej treścią poprzez wybór w menu "Polityka prywatności". 

mediator anna kiełsa

 
mediacje bezpośrednie i zdalne
Pyjasa 5/7, Warszawa (00 710)
 
e-mail :
 
tel.: