cennik mediacji prowadzonych na podstawie umów mediacyjnych

Opłaty za mediacje umowne ustalane są indywidualnie. Zależą od stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań, wartości przedmiotu sporu i uczestników oraz ustaleń.

Cennik podany na stronie ma charakter orientacyjny opłat minimalnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Częściami składowymi opłat za mediację prowadzoną na podstawie umowy mediacyjnej jest opłata wstępna, opłata za mediację i opłaty dodatkowe. Koszty ponoszone są przez strony sporu po połowie o ile strony sporu nie podejmą zgodnej decyzji o poniesieniu opłat przez jedna ze stron sporu lub w innym stosunku niż po połowie.

opłata wstępna


Opłata wstępna: 100 zł

Opłata wstępna pobierana jest niezależnie od sprawy za podjęcie czynności w celu zorganizowania spotkania mediacyjnego:

  • Konsultacja do 1h mająca na celu wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji,
  • Czynności administracyjne,
  • Ustalenie czy sprawa jest zdatna mediacyjnie,
  • Zaproszenie stron na mediację oraz organizacja spotkania.

Opłaty za sprawy majątkowe z określoną wartością przedmiotu sporu

Do              1.500 zł                                                 300 zł       

Pow.          1.500 zł       do            5.000 zł            500 zł      

Pow.          5.000 zł       do           10.000 zł            900 zł     

Pow.        10.000 zł       do           50.000 zł        1.800 zł     

Pow.        50.000 zł       do          200.000 zł       2.700 zł     

Pow.      200.000 zł      do      1.000.000 zł         5.400 zł    

Pow.   1.000.000 zł                                               1% od wartości przedmiotu sporu       


Jednocześnie minimalna granica opłat zależy od przedmiotu sporu


Przykłady minimalnych opłat związanych z przedmiotem sporu w wybranych sprawach cywilnych:
  • podział majątku: zgodnie z cennikiem mediacji w sprawach praw majątkowych, jednak nie mniej niż 500 zł / stronę
  • zniesienie współwłasności: według cennika mediacji w sprawach majątkowych, jednak nie mniej niż 500 zł / stronę

opłaty w sprawach niemajątkowych

Opłaty w sprawach niemajątkowych: 200 zł / każda godzina.